Arkivens dag 11 november 2017

Årets tema är: SYND OCH SKAM - Kan vara sådant man skäms över.... Arkiven som gömts eller glöms..... Arkiv som man lätt glömmer... Synd i arkiven.... Moral i arkiven etc

Hemsida: Arkivensdag

 

 

 

Vi vill ni beställa affischer ,vykort så finns det på lager. Beställ på följande epost: arkivensdag@alvsborgsarkiv.org

Materialet är gratis. Porto och ev förpackningar tillkommer.