Workshop för föreningsarkiven i Västra Götalands län

För skola och studiecirklar

Folk i rörelse är en läraresurs på nätet som speglar den svenska historien på 1800-talet fram till början 1900-talet.

På webbplatsen har vi samlat arkivdokument från Sveriges föreningsarkiv.