• Kerstin Karlberg, Liz Gunnarsson, Clary Winberg, Lillemor Ljunggren och Gudrun Rydberg
  • Arkivchef Liz Gunnarsson
  • Sittande: Liz Gunnarsson, Evert Magnusson, Maud Danielsson och Gudrun Rydberg. Stående: Clary Winberg, Niclas Rosell, Kerstin Karlberg och Åke Nilsson
  • Mötesordförande Evert Magnusson och mötessekreterare Maud Danielsson
  • Niclas Rosell avtackades av Gudrun Rydberg