Handlingar till Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistorias  årsmöte den  18 mars 2023

Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse, inklusive bokslut och verksamhetsplan 
Stadgar
Årsmötesprotokoll