• Årsmötesförhandlingar. Stående ordförande Kjell Richardsson. Sittande mötesordförande Bo Dahlberg och mötessekreterare Kerstin Johansson
 • Historik över Älvsborgs föreningsarkivs 25 år - -Clary Winberg
 • Uppvaktning från Bohusläns föreningsarkiv
 • Uppvaktning från Skaraborgs föreningsarkiv
 • Ordförande Kjell Richardsson och arkivchef Liz Gunnarsson vid alla blommor och presenter
 • Folkhemsliv - glada minnen och lite rock´n´roll med Ida Lagnander, Västarvet
 • Folkhemsliv - glada minnen och lite rock´n´roll
 • Ombud och gäster vid årsmötet
 • Lite diskussion vad gör vi med dessa handlingar
 • Ordnande och förtecknade
 • Arkivkurs för assistenter
 • Ordnande och förtecknande
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april
 • Föreningen Sveriges länsarkivariers årsmöte och studiebesök i London 20-22 april