Arkivmaterial

Slå vakt om Er kulturhistoria

Bli medlem i Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria

Läs mer i foldern

1618-2018

Riksarkivet - 400 år

Medeltida pergamentbrev till digitala uppgifter
Läs mer här

 

Inför Arkivåret 2018 har vi en gemensam hemsida Arkiv400 där ni kan läsa berättelser från hela arkivsverige 
Sidan är ett samarbetsprojekt mellan: Riksarkivet, NSF (Näringslivsarkivens förening), NLA (Näringslivets arkivråd), FALK (Föreningen arkivverksamma i Landsting och kommun), FA (Folkrörelsernas arkivförbund), FAI (Föreningen för arkiv & informationsförvaltning.

 

 

 

För skola och studiecirklar

Folk i rörelse är en läraresurs på nätet som speglar den svenska historien på 1800-talet fram till början 1900-talet.

På webbplatsen har vi samlat arkivdokument från Sveriges föreningsarkiv.