arkiv

ÄLVSBORGSARKIVET
FÖRENINGS- OCH LOKALHISTORIA

Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria
är en ideell förening som medverkar till bevarande
av handlingar från dåtid till nutid.

I våra lokala arkivföreningar i fd Älvsborgs län
finns mängder av historia i både text, bild.
Det finns fanor och standarer, tavlor och mycket annat att se.

Anneli Hermansson, Vårgårda föreningsarkivs ordförande Anneli Hermansson, Vårgårda föreningsarkiv hälsar alla välkomna

Årsmöte

Lördagen den 18 mars hölls årsmöte. Totalt kom 30 personer varav 17 var ombud.
Vårgårda föreningsarkivs ordförande Anneli Hermansson hälsade alla välkomna till Tumlebergs hembygdsplats och Vårgårda hembygdsförening. En ny tyst hölls för avlidna personer inom våra föreningar.
Årsmötet öppnads av Älvsborgsarkivets ordförande Anita Frisk Kjell, till mötesordförande valdes Anneli Hermanssoc och till mötessekreterare valdes Lennart Svensson. 
Verksamhetsberättelsens med redovisning av ekonomin för 2022, upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022.
Vid valen omvaldes, Anita Frisk Kjell som ordförande på 1 år, Gudrun Rydberg, Lennart Svensson och Christer Johansson omvaldes som ledamöter på 2 år, Kerstin Johansson och Lars-Olof Gustafsson omvaldes som suppleanter på 1 år.
Revisor Irene Warås omvaldes på 2 år och revisorsuppleant Göran Andreasson omvaldes på 2 år.
Valberedning omval av Kerstin Rosholm (sammankallande), Holger Sandin och Monica Johansson.

Efter årsmötet bjöds på en god macka och därefter blev det en guidad tur i Vårgårda museum av Marianne Andersson.

Handlingar till årsmötet

VgR

Älvsborgsarkivets huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen, vi ingår kultursamverkansmodellen med långsiktigt uppdrag, läs mer här:

Långsiktiga uppdrag - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Arkivgruppen Väst
är ett samarbetsorgan över de regionala föreningsarkiven, Bohusläns föreningsarkiv, Föreningsarkivet i sydvästra Götaland, Skaraborgs föreningsarkiv och Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria.

Ni kan följa oss på sociala medier

Instagram

Facebook 

Ta hand arkiven Ta hand om arkiven

Filmserien "Ta hand om arkiven"  är en rad filmer om arkivering särskilt riktade till hembygdsföreningar. Filmerna är framtagna av Föreningsarkivet Jämtlands län på uppdrag av SHF inom det projekt som finansieras av Riksarkivet. Klicka på rubrikerna för att ta del av filmerna som ligger på Sveriges hembygdsförbunds Youtubekanal.

Länk till filmerna