Logga

Älvsborgsarkivets årsmöte den 23 mars på Tinghuset i Mellerud

Föreningsarkivet i Mellerud var värdar för årets årsmöte, ordförande Lisbeth Berglöv hälsade samtliga välkomna och berättade kortfattat om föreningen.

Till mötesordförande  och mötessekretare valdes Evert Magnusson, Mellerud och Maud Danielsson, Vänersborg.

Verksamhetsberättelsen inkl resultat- och balans godkändes, och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gågna året.

Valen: Kjell Richardsson, Bollebygd omvaldes till ordförande på ett år. Gudrun Rydberg, Lilla Edet omvaldes till ledamot på två år.  Anita Frisk Kjell, Trollhättan och Camilla Brodin Öjersjö nyvaldes som ledamöter på 2 år samt fyllnadsval av Micael Svensson, Borås. Lars-Olof Gustafsson, Alingsås och Kerstin Johansson, Ljung omvaldes till suppleanter på 1 år.

Irene Warås omvaldes som revisor på 2 år. Kerstin Grundberg, Tösse omvaldes som revisorssuppleant på 2 år. Valberedningen omvaldes Kerstin Rosholm, Bollebygd (sammankallande), Holger Sandin, Herrljunga samt nyval av Evert Magnusson, Mellerud på 1 år.
Övriga i styrelsen är kassör Lillemor Ljunggren, Lilla Edet och ledamot Lennart Andersson. Revisor Claes Börje Olsson, Mellerud och revisorssuppleant Torsten Gunnarsson, Vänersborg.

Blommor och presenter delades ut till avgående ledamöterna Niclas Rosell, Göteborg, Kerstin Karlberg, Nossebro och Clary Winberg, Trollhättan och till Åke Nilsson, valberedningen.

Det delades även ut blommor till mötesordförande och mötessekreteraren samt till arkivchefen Liz Gunnarsson för hennes engagemang och arbete under året. Lisbeth Berglöf ordförande i Föreningsarkivet i Mellerudc och Annelie Andersson, Mellerud museum fick varsin blomma. Även Gudrun Rydberg fick en blomma.

Efter årsmötet berättade Annelie Andersson om Melleruds museum och en rundvandring gjordes i Tinghuset.

Därefter bjöds det på smörgåstårta

 

Avtackning Avtackning av Clary Winberg, Kerstin Karlberg, Niclas Rosell och Åke Nilsson
avtackning niclas Avtackning av vice ordförande Niclas Rosell