arkiv

ÄLVSBORGSARKIVET FÖRENINGS- OCH LOKALHISTORIA

Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria är en ideell förening som medvekar till bevarande av handlingar från dåtid till nutid.

I våra lokala arkivföreningar i fd Älvsborgs län finns mängder av historia i både text, bild. Det finns fanor och standarer, tavlor och mycket annat att se.