Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria

Styrelse och personal

Arkivchef
Liz Gunnarsson
Niklasbergsvägen 14
462 32 Vänersborg
070-6768031
070-5253907
liz.gunnarsson@alvsborgsarkiv.org
info@alvsborgsarkiv.org
arkivensdag@alvsborgsarkiv.org

Ordförande
Anita Frisk Kjell
Spannmålsvägen 12 B
461 30 Trollhättan
070-575 81 08
anita.frisk.kjell@telia.com

Vice ordförande
Micael Svensson
Borås
033-236 642
micael.svensson@socialdemokraterna.se

Kassör
Lillemor Ljunggren
Härklättan 252
463 94 Lilla Edet
073-6388514
lillemor.ljunggren@hotmail.com

Sekreterare
Lennart Svensson
Norra Gatan 4 lgh 1201
462 30 Vänersborg
Ledamöter

Gudrun Rydberg
Kuskvägen 7
463 34 Lilla Edet
070-3742327
gudrun.rydberg.le@gmail.com

Lennart Andersson
Bergs småskola
461 94 Trollhättan
070-2450081
l.m.andersson@telia.com

Christer Johansson
Hembygdsvägen 6
517 33 Bollebygd
076-1840352
christerbollebygd@gmail.com

Ersättare

Kerstin Johansson
Radhusvägen 6 A
524 41 Ljung
0513-50626
kejman@telia.com

Lars-Olof Gustafsson
Stocklyckevägen 12 B
441 50 Alingsås
070-6315918
larsolof.gu@telia.com