Välkommen!

 

Älvsborgs föreningsarkiv avhölls sitt årsmöte den 29 mars på Crea Diem Bokcafé i kyrkbyn Od i Ljung.

Gerd berättar om sin verksamhet

Gerd berättar om sin verksamhet

 

Före årsstämman berättade Gerd Ljungqvist-Persson om sin verksamhet och tanken bakom Crea Diem.

café bild 2

Böcker till försäljning

café bild 3

Bokskåpet

Fika före årsstämman

 

 

ett 30-tal ombud

Årsstämmans ombud

Verksamhetsberättelsen inkl resultat- och balansräkning godkändes. Revisorerna hade inget att anmärka på. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Mötesfunktionärer Viola Pettersson och Holberg Sandin

Mötesfunktionärer Viola Pettersson och Holberg Sandin

Kjell Richardsson, Bollebygd valdes till ny ordförande. Gudrun Rydberg, Lilla Edet, Kerstin Karlberg, Nossebro, Clary Winberg, Trollhättan omvaldes till ledamöter på 2 år. Niclas Rosell, Borås nyvaldes till ledamot på ett år. Omval av suppleanterna Lars-Olof Gustafsson, Alingsås och Kerstin Johansson, Herrljunga på ett år.

Mötesordförande Holger Sandin, Herrljunga tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna samt överlämnade ordförandeklubban och ordet till ÄLFA:s nye ordförande Kjell Richardsson.

kjel lo bosse

Kjell tackar Bosse för den tid som han har varit Älfas ordförande

Kjell tackade för förtroendet att få överta ordförandeskapet. Han lämnade också en tackgåva till avgående ordförande Bo Dahlberg, Frändefors som i sin tur tackade för den tid han fått sitta som ordförande (10år) och önskade den nya ordförande och styrelsen lycka till med kommande uppdrag.

Liz Gunnarsson, arkivchefen fick ta emot en fin bukett och ett stort tack för allt arbete hon har lagt ner under året som gått.