Kurs i arkivering för hembygdsföreningar

Arkivera meraEn arkivhandling är unik. Den är ett arv från det förflutna, minnet av igår och en resurs för framtiden
Vad
ska vi bevara och vad ska vi kasta? Hur ska vi hitta det vi söker? Hur får vi ordning på allt?

Lördagen den 9 mars hade 22 personer mött upp i Herrljunga för att delta i en kurs om hur man handgripligen arkiverar handlingar som förekommer i en förening.

Kursledare var Liz Gunnarsson, arkivchef vid Älvsborgs föreningsarkiv hade tagit fram underlag så att deltagarna lättare kunde sätta sig in i arkiveringsarbetet.

Kopierade handlingar till grupparbete 2 Kopierade handlingar till grupparbetet 1

Före grupparbetet tog Liz G upp vad man ska tänka på när man ordnar materialet. Hantera handlingarna varsamt, använd helst rena bomullshandskar, om du måste ha en penna använd blyerts. Fika inte vid handlingarna.

Använd Sv Arkiv till protokoll och andra viktiga handlingar som skall bevaras Bomullshandskar och blyertspenna Plastfickor kan förstöra handlingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna delades upp i fem grupper och arbetet med att ordna, gallra och förteckna arkiv satte igång, inget lätt arbete insåg eleverna snart.

Det blev livliga diskussioner runt borden och frågorna var många.

Bild 1 bild 2 bild 3 bild 4 bild 5 bild 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framåt eftermiddagen började grupperna få en bra ordning i handlingar och kunde placera högarna enligt allmänna arkivschemat.

Allmänna A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liz Gunnarsson visade hur handlingarna var placerade, någon grupp hade gjort på annat sätt, vilket också kunde vara rätt. Några av handlingar skulle lämnas vidare till ett kommunarkiv, och det hade alla grupperna uppmärksammat.

Nu återstod att skriva förteckningsblad, därefter lägga handlingarna i rätt arkivbox, och etikett skrivs.

Arkivkartong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av dagen var att alla var nöjda.

Det blir ytterligare en kurs i arkivering eftersom intresset var så stort!

Konsten att arkivera rätt

Under 2012 i Vänersborg den 24 mars och i Rångedala den 29/3 har Älvsborgs föreningsarkiv tillsammans med Västarvet och Regionarkivet hållit kurs för Västergötlands hembygdsförbunds medlemmar.

bild 3Lennart Andersson, papper-/fotokonservator, Västarvet, berättade om hur man på enkelt sätt kan vårda sina foton, hur man kan enkelt kan vika egna fotohörn.

 

 

 

 

 

 

 

morganMorgan Svedlund, 1:e arkivarie, Regionarkivet berättade om vad är ett arkiv, vilka olika arkiv finns, varför bevarar man handlingar, lagar och förordningar som gäller för de olika arkiven.

 

 

 

 

 

 

 

lizLiz Gunnarsson berättade mer i detalj hur man arkivera och vad man ska tänka på.

Arkivens dag 15 år!

Ett av de roligaste projekten vi gör är vårt turnerade med Arkivens dag.

Tillsammans med Västarvet, Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg och Regionarkivet uppvaktar en ny kommun varje år. 2012 var det Bengtsfors tur att få stå värdar till ett större regionalt Arkivens dag arrangemang.

Under året har vi träffats flertalet gånger och arbetat med att boka föredragshållare, ta fram intressant utställningsmaterial från våra arkiv som har anknytning till Bengtsfors kommun.
Liz Gunnarsson har under hösten varit flertalet gånger på arkiven i Bengtsfors för att ta fram intressant material att visa på arkivens dag. Handlingarna kopieras på en färgkopiator, sedan klipps det överflödiga bort och ingen kan se att det är en kopia! Mer om Arkivens dag kan läsa på här.

Årets stora händelse var Arkivens Dag i november då Älvsborgs föreningsarkiv, och Västarvet ordnade en seminariedag med utställningar och föredrag hos oss. Vi var i Kulturhuset.
Föredragen hölls i Sessionssalen och utställningar och försäljning av böcker m.m. förekom i Stenhallen och bibliotekets tidningsrum. Landsarkivet i Göteborg var representerat liksom Västarvet, Älvsborgs föreningsarkiv, Bengtsfors kommunarkiv, Bengtsfors föreningsarkiv, Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund, flera av hembygdsföreningarna i Bengtsfors kommun m.fl.

collage

Det blev en lyckad dag som invigdes av kommunfullmäktiges ordförande Jan Leander. Han höll ett mycket trevligt invigningstal. Cirka 300 besökare tittade in.

Vårt största problem är nu att flytta om och bringa ordning i allt material som ligger och väntar i arkivet.

ClaryClary Winberg inleder med några ord om Arkivens dag och överlämnar sedan ordet till Kommunfullmätiges ordförande Jan Leander.

Arkivkonferens Västra Götaland

Arkivträff Västra Götaland – den 16 april 2012 på Vara konserthus.

Tema – Civilsamhället och arkivens viktiga roll, Internationaliseringen, släkt och hembygdsforskning

3Konferensen inleddes av Lars Nordström, 2 v ordförande i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Efter inledningen höll Lars ett föredrag om

”Vad skall vi bevara och varför när allt ändras så snabbt

 

 

 

 

6Johan von Essen, teol dr, systematisk teologi med livskådning, Ersta Sköndal högskola, Stockholm berättade om

Vad får 4,5 miljoner svenska att arbeta ideellt?!.”

 

 

 

 

 

 

7Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderat riksdagsledamot från södra Älvsborg höll ett föredrag om

Demokrati och föreningsliv – två sidor av samma mynt”.

 

 

 

 

Ett 60-tal representanter från våra lokala föreningsarkiv, regionala föreningsarkiv och Älfas styrelse deltog.
DSCN4579Ann Hörsell, Riksarkivet, Stockholm informerade från, Riksarkivet och Landsarkiven, som numera är en sektorn. Avslutningsvis gjordes Ann en resumé över dagen konferens.

Allmogekon

AK_14 AK_35 AK_26
AK_11
AK_010 AK_09
  AK_8  AK_03AK_06

Vänersborgs Föreningsarkiv:

En av de intressantaste —  i arkivets samlingar är föreningen Allmogegkon. I föreningens inlämnade material finns bland annat en stor mängd glasplåtar. Hittills har endast en liten del av dessa digitaliserats. På bilderna hittar man inte bara kor av lantraser utan de blandas med privata bilder och föreningsbilder . Bilderna är knapphändigt dokumenterade så tillsvidare får bilderna tala för sig själva.

Vi har varit på turné…

Dals Eds Föreningsarkiv:

Dals Eds Föreningsarkiv beslutade att under hösten 2012 sammanställa och resa ut till de olika församlingarna inom kommunen och visa lokala äldre kort från de numera bortgångna lokalredaktörerna Tage Heimer och Nils Nabrink, NWT resp. Bohuslänningen.

Vi räknade med att det säkert kom några äldre som skulle känna igen (för oss namnlösa) och gärna ville se anförvanter och bekanta från förr, men att det blev så uppskattat av en mycket nöjd och fulltalig publik hade vi bara hoppats på.

Det blev flera som blev omdöpta och fick efternamn. I en socken var det en präst som hade frågat om det inte fanns några efternamn eftersom de t ex hette ”Olle på Skåka” – ”Peder på Näset” eller liknande vilket var vanligt.

Vi har nu besökt Nössemark och Håbol och skall förhoppningsvis få ihop material till de tre sydliga församlingarna under ”vårterminen”. Material finns i massor men det skall rimligtvis placeras i rätt ”härad” också och det är en grannlaga uppgift, men det ordnar sig säkert – annars.

… men har kommit lätt på sne